020 2212 705 info@uitstroom.nl

Functionaliteiten

Wat zijn de systeem functionaliteiten van EazyUitstroom

Tarieven

Bekijk de gunstige tarieven voor EazyUitstroom

Implementatie

Hoe ziet de implementatie van EazyUitstroom eruit

Functionaliteiten

Wat zijn de systeem functionaliteiten van EazyUitstroom

Tarieven

Bekijk de gunstige tarieven voor EazyUitstroom

Implementatie

Hoe ziet de implementatie van EazyUitstroom eruit

Systeem functionaliteiten

FUNCTIONALITEITEN

CRM

CRM / ATS systeem

Cliënten > basis / status / profiel

Bedrijven > contactpersonen / vacatures

Kandidaten-volgsysteem (basis, profiel en status overzicht)

Contacthistorie (correspondentie)

Centrale Agenda (geplande activiteiten)

Bemiddeling: genereren en aanbieden van cliënt- en vacature profielen
• Herkenbare profielschetsen in bedrijfseigen formaat (als.pdf en/of html)
• Sjabloon voor een commerciële, maar tevens persoonlijke benadering
• Distributiebeheer (welke aanbiedingen lopen er?)
• Statusoverzicht (welke aanbiedingen zijn bekeken?)
• Contacthistorie (weet wat er speelt?)

Uniek systeem voor Matching en zoeken van cliënten en vacatures
• Snelle invulling van aanvragen
• Selecteren van geschikte profielen
• Inzage beschikbaarheid (inzetbaarheid van medewerkers)
• Zoekmodule (full-text-search)

Account management (inzicht in status en contact; follow up)

Overzichten (filteren & sorteren)

Registratie van plaatsingen (type uitstroom)

Inzicht en overzicht (aantal plaatsingen per type en per manager)

Beheer van medewerkers (rollen, typen en groeperingen)

TOOLBOX

Gegevensbeheer (configuratie)

Indicators voor profiel volledigheid

Afgebakend intakeformulier

Sjablonen voor aanbieden van een cliëntprofiel of vacature

Gebruikersbeheer (Rollen en rechten)

Mailen vanuit Eazy Uitstroom (limiet per maand)

Beveiliging van uw data

ONDERSTEUNING

Level 1 – Helpfunctie (eindgebruikers)

Level 2 – Ticketsysteem (systeembeheerders)

Level 3 – Telefonisch support (systeembeheerders)

Business

2 GB

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

Business

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

checkmark3

40.000

checkmark3

Business

checkmark3

checkmark3

checkmark3

CRM     2 GB

 • CRM / ATS systeem
  • Cliënten > basis / status / profiel
  • Bedrijven > contactpersonen / vacatures
 • Kandidaten-volgsysteem (basis, profiel en status overzicht)
 • Contacthistorie (correspondentie)
 • Centrale Agenda (geplande activiteiten)
 • Bemiddeling: genereren en aanbieden van cliënt- en vacature profielen
  • Herkenbare profielschetsen in bedrijfseigen formaat (als.pdf en/of html)
  • Sjabloon voor een commerciële, maar tevens persoonlijke benadering
  • Distributiebeheer (welke aanbiedingen lopen er?)
  • Statusoverzicht (welke aanbiedingen zijn bekeken?)
  • Contacthistorie (weet wat er speelt?)
 • Uniek systeem voor Matching en zoeken van cliënten en vacatures
  • Snelle invulling van aanvragen
  • Selecteren van geschikte profielen
  • Inzage beschikbaarheid (inzetbaarheid van medewerkers)
  • Zoekmodule (full-text-search)
 • Account management (inzicht in status en contact; follow up)
 • Overzichten (filteren & sorteren)
 • Registratie van plaatsingen (type uitstroom)
 • Inzicht en overzicht (aantal plaatsingen per type en per manager)
 • Beheer van medewerkers (rollen, typen en groeperingen)

TOOLBOX     Business

 • Gegevensbeheer (configuratie)
 • Indicators voor profiel volledigheid
 • Afgebakend intakeformulier
 • Sjablonen voor aanbieden van een cliëntprofiel of vacature
 • Gebruikersbeheer (Rollen en rechten)
 • Mailen vanuit EazyUitstroom (40000 limiet per maand)
 • Afgebakend intakeformulier
 • Beveiliging van uw data

ONDERSTEUNING     Business

 • Level 1 – Helpfunctie (eindgebruikers)
 • Level 2 – Ticketsysteem (systeembeheerders)
 • Level 3 – Telefonisch support (systeembeheerders)

Tarieven EazyUitstroom

SET-UP

€ 4.450,-

eenmalig

 • Systeemconfiguratie
 • Procesinrichting
 • Gegevenskoppeling
 • Datamigratie
 • Begeleiding key-accounts
 • Gebruikerstraining

LICENTIE

€ 7.140,-

jaarlijks

 • 5 systeemgebruikers
 • 500 clienten
 • Talentree
 • CV- extractie
 • Toolbox
 • Hosting/SSL/Mailing

UURTARIEF

€ 70,-

per uur

 • Verdiepingstrainingen
 • Begeleiding en advies
 • Aanvullende configuraties
 • Systeemoptimalisatie
 • Externe koppelingen
 • Wenselijk maatwerk

Implementatie EazyUitstroom

SYSTEEM SET-UP

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie met EazyUitstroom aan de slag kan activeren wij een organisatie-eigen account.

De systeem-setup bestaat uit de volgende stappen:

 • vastleggen van klantgegevens,
 • overeenkomst en productafname,
 • vastlegging van domein,
 • activeren en inrichten van hosting,
 • configureren van e-mail ondersteuning,
 • aanmaken van een nieuwe database-instantie,
 • kopiëren van standaard configuraties en gegevensstructuur,
 • testen van het account,
 • verzenden van logingegevens en instructies,

DOCUMENTSJABLONEN

Als aanvulling van de procesinrichting kunnen standaard documenten als sjabloon verwerkt worden in EazyUitstroom. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om documenten te genereren op basis van vooraf gedefinieerde variabelen. Voorwaarden hierbij is dat de variabelen beschikbaar zijn (als systeemveld) in EazyUitstroom.

Voordelen:

 • werkt snel en efficiënt
 • doordachte en eenduidige communicatie
 • bevordert professionaliteit en voorkomt (spel)fouten

De content voor de documentsjablonen wordt door de opdrachtgever aangeleverd. Met betrekking tot de procesgang van EazyUitstroom worden de volgende documenten tot sjabloon verwerkt:

 • Online profiel-resumé (huiseigen CV lay-out)
 • logingegevens persoonlijk cliënt-account
 • begeleidend schrijven cliënt-/vacatureaanbod
 • lay-out t.b.v. (commerciële/informatieve) mailings

PROCESINRICHTING

In samenwerking met een intern aangewezen beheerder binnen uw organisatie wordt de informatiestructuur en procesgang afgestemd op de beoogde procesgang.

Vervolgens adviseren wij op welke manier de processen het effectief kunnen worden verweven met EazyUitstroom.

Met betrekking tot de procesinrichting ligt de focus bij de volgende aandachtsgebieden:

Informatiestructuur:

 • instellen van gebruikersgegevens (contactgegevens en gebruikersrechten),
 • inrichting (match)criteria,
 • categorieënbeheer (creëren van pools o.b.v. typen, waardering of fasen,
 • lijsten beheer (inhoud bepalen van keuze velden als bemiddelingsfasen en activiteiten),
 • voorgedefinieerde overzichten (vastleggen van criteria voor gewenste selecties)

Stappen:

 • een consultant van Inforvision inventariseert de wensen omtrent procesflow en informatiestructuur,
 • op basis van deze informatie wordt de inrichting van het systeem aangepast,
 • de initiële informatiestructuur wordt voorgelegd aan een interne key-account user,
 • systeembeheerders kunnen zelf aanvullingen en wijzigingen doorvoeren via diverse beheerfuncties,
 • uiteindelijk is er ruimte om de basisinrichting in overleg te optimaliseren op basis van evaluatie

Door vanaf de ingebruikname een helder beeld te hebben van de procesgang en hiermee gemoeide terminologie kan uw organisatie gericht aan de slag.

Een eenduidige werkwijze waarover vooraf is nagedacht dragen bij aan efficiënte en doeltreffende werkwijze.

SYSTEEM SET-UP

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie met EazyUitstroom aan de slag kan activeren wij een organisatie-eigen account.

De systeem-setup bestaat uit de volgende stappen:

 • vastleggen van klantgegevens,
 • overeenkomst en productafname,
 • vastlegging van domein,
 • activeren en inrichten van hosting,
 • configureren van e-mail ondersteuning,
 • aanmaken van een nieuwe database-instantie,
 • kopiëren van standaard configuraties en gegevensstructuur,
 • testen van het account,
 • verzenden van logingegevens en instructies,

PROCESINRICHTING

In samenwerking met een intern aangewezen beheerder binnen uw organisatie wordt de informatiestructuur en procesgang afgestemd op de beoogde procesgang. Vervolgens adviseren wij op welke manier de processen het effectief kunnen worden verweven met EazyUitstroom.

Met betrekking tot de procesinrichting ligt de focus bij de volgende aandachtsgebieden:

Informatiestructuur:

 • instellen van gebruikersgegevens (contactgegevens en gebruikersrechten),
 • inrichting (match)criteria,
 • categorieënbeheer (creëren van pools o.b.v. typen, waardering of fasen,
 • lijsten beheer (inhoud bepalen van keuze velden als bemiddelingsfasen en activiteiten),
 • voorgedefinieerde overzichten (vastleggen van criteria voor gewenste selecties)

Stappen:

 • een consultant van Inforvision inventariseert de wensen omtrent procesflow en informatiestructuur,
 • op basis van deze informatie wordt de inrichting van het systeem aangepast,
 • de initiële informatiestructuur wordt voorgelegd aan een interne key-account user,
 • systeembeheerders kunnen zelf aanvullingen en wijzigingen doorvoeren via diverse beheerfuncties,
 • uiteindelijk is er ruimte om de basisinrichting in overleg te optimaliseren op basis van evaluatie

Door vanaf de ingebruikname een helder beeld te hebben van de procesgang en hiermee gemoeide terminologie kan uw organisatie gericht aan de slag. Een eenduidige werkwijze waarover vooraf is nagedacht dragen bij aan efficiënte en doeltreffende werkwijze.

DOCUMENTSJABLONEN

Als aanvulling van de procesinrichting kunnen standaard documenten als sjabloon verwerkt worden in EazyUitstroom. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om documenten te genereren op basis van vooraf gedefinieerde variabelen. Voorwaarden hierbij is dat de variabelen beschikbaar zijn (als systeemveld) in EazyUitstroom.

Voordelen:

 • werkt snel en efficiënt
 • doordachte en eenduidige communicatie
 • bevordert professionaliteit en voorkomt (spel)fouten

De content voor de documentsjablonen wordt door de opdrachtgever aangeleverd. Met betrekking tot de procesgang van EazyUitstroom worden de volgende documenten tot sjabloon verwerkt:

 • Online profiel-resumé (huiseigen CV lay-out)
 • logingegevens persoonlijk cliënt-account
 • begeleidend schrijven cliënt-/vacatureaanbod
 • lay-out t.b.v. (commerciële/informatieve) mailings