020 2212 705 info@uitstroom.nl

Innovaties EazyUitstroom

Werkzoekende bestand (OWB)

 • Gegevensinput op basis van GWS output of andere systemen
 • Automatisch extraheren van CV-documenten
 • Eenmalige gegevensinvoer door cliënt zelf via persoonlijk login-account
 • Intake o.b.v. Participatie Gericht Interview
  • Gespreksmethode waarbij gekeken wordt naar louter mogelijkheden, zonder belemmeringen uit het oog te verliezen
  • Opleiding/Werkervaring én kwaliteiten en competenties

Professionele Werkgeversbenadering

 • Overzichtelijk zien welke bedrijven er gevestigd zijn in uw regio
 • Vastleggen van activiteiten en statussen ten aanzien van acquisitie en bemiddeling
 • Directe en commerciële benadering via gepersonaliseerde mailing
 • Inzicht in alle commerciële activiteiten en feedback op voorstellen
 • Kwalitatieve dossieropbouw door vastleggen van gesprekken en afspraken
 • Vastleggen van nazorg en evaluaties ten behoeve van de aftersales

Search, Select & Match

 • Eenvoudige en krachtige wijze van zoeken naar en selecteren van geschikte cliënten en/of vacatures
 • Duurzame matching gericht op de meest waardevolle profielen zonder enige uitsluiting
 • Moeiteloos koppelen van vacatures aan cliënten en vice versa

Bemiddelingsproces

 • Aantrekkelijke cliëntpresentatie (in huiseigen opmaak) richting werkgevers
 • Sollicitatietrajecten inzichtelijk met behulp van actualiteitsstatus
 • Eenvoudig en professioneel aanbieden van kandidaat-profielen
 • Direct inzicht voorgestelde kandidaten en de mate van interesse
 • Cliënten direct op de hoogte stellen van kansen en mogelijkheden

Procesgang

 • Dashboard met actuele bemiddelingen, contacthistorie en openstaande activiteiten
 • Centrale agenda
 • Bruikbare managementinformatie
  • inzage in eigen prestaties en resultaten
  • samenstelling gegevensbestand

Beheerfunctie

 • Reguleren van statussen, typeringen en waarderingen