020 2212 705 info@uitstroom.nl

EazyUitstroom voorziet in een gebruiksvriendelijke ondersteuning van processen die uitstroom bevorderen

Speerpunten EazyUitstroom

Werkzoekende bestand (OWB)

 • Gegevensinput op basis van GWS output of andere systemen
 • Automatisch extraheren van CV-documenten
 • Eenmalige gegevensinvoer door cliënt zelf via persoonlijk login-account
 • Intake o.b.v. Participatie Gericht Interview
 • Gespreksmethode waarbij gekeken wordt naar louter mogelijkheden, zonder belemmeringen uit het oog te verliezen
 • Opleiding/Werkervaring én kwaliteiten en competenties

Professionele Werkgeversbenadering

 • Overzichtelijk zien welke bedrijven er gevestigd zijn in uw regio
 • Vastleggen van activiteiten en statussen ten aanzien van acquisitie en bemiddeling
 • Directe en commerciële benadering via gepersonaliseerde mailing
 • Inzicht in alle commerciële activiteiten en feedback op voorstellen
 • Kwalitatieve dossieropbouw door vastleggen van gesprekken en afspraken
 • Vastleggen van nazorg en evaluaties ten behoeve van de aftersales

Search, Select & Match

 • Eenvoudige en krachtige wijze van zoeken naar en selecteren van geschikte cliënten en/of vacatures
 • Duurzame matching gericht op de meest waardevolle profielen zonder enige uitsluiting
 • Moeiteloos koppelen van vacatures aan cliënten en vice versa
 • Interessante selecties bewaren op basis van specifieke criteria

Bemiddelingsproces

 • Aantrekkelijke cliënt-presentatie (in huis-eigen opmaak) richting werkgevers
 • Online vacatureprofielen eenvoudig delen met uw cliënten
 • Sollicitatietrajecten inzichtelijk met behulp van actualiteit-status
 • Eenvoudig en professioneel aanbieden van kandidaat-profielen
 • Direct inzicht voorgestelde kandidaten en de mate van interesse
 • Cliënten direct op de hoogte stellen van kansen en mogelijkheden

Procesgang

 • Dashboard met actuele bemiddelingen en openstaande activiteiten
 • Centrale agenda en uitgebreid activiteitenoverzicht
 • Bruikbare managementinformatie voor het meten van resultaten
 • Inzicht in procesindicatoren per teammedewerker
 • Exportmogelijkheden van samengestelde gegevensbestanden

Beheerfunctie

 • Gebruikersbeheer voor Intakers, Matchers en Accountmanagers
 • Reguleren van statussen, typeringen en waarderingen
 • Optimalisatie van gewenste informatiestructuur
 • Instellen van procesindicatoren (voorgedefinieerde afhandeling)
 • Beheer van standaard document-templates