020 2212 705 info@uitstroom.nl

”EazyUitstroom maakt het voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon mogelijk om binnen één werkdag aan een werkgever te laten weten of we een geschikte kandidaat voor zijn vacature beschikbaar hebben. Mede hierdoor is de uitstroom naar betaalde banen substantieel toegenomen.”

“Sinds januari 2014 maken de gemeenten Schagen en Hollands Kroon gebruik van EazyUitstroom als ondersteunende applicatie bij het matchen van bijstandsgerechtigden met beschikbare vacatures voor betaalde banen en werkervaringsplaatsen.

De applicatie is zeer gebruikersvriendelijk. Het grote voordeel is dat de gemeente zelf het beheer heeft over de gegevens van de uitkeringsgerechtigenden en de werkgevers. Uit onze ervaring blijkt dat de doelgroep die een beroep doet op een inkomensuitkering van de gemeente, veelal niet goed in staat is om zijn eigen gegevens correct in te voeren en actueel te houden in bijvoorbeeld werk.nl.

Doordat er een automatische koppeling is gemaakt tussen EazyUitstroom en GWS worden de basisgegevens van uitkeringsgerechtigden automatisch ingevoerd en geactualiseerd. Omdat EazyUitstroom alleen wordt gebruikt om gegevens vast te leggen die matching met vacatures mogelijk maken, is er sprake van eenmalige gegevens vastlegging.

Verder ondersteunt EazyUitstroom het nazorgtraject wat wij aan geplaatste kandidaten bieden.

EazyUitstroom biedt het management informatie op basis waarvan gestuurd kan worden. De statistieken leveren een realtime inzicht in het aantal vacatures, de status van bemiddelingstrajecten, plaatsingen en clientprofielen.”

Gemeente Schagen & Hollands Kroon